{%SOLMENU%}

KMD - BMD (Lunar Tüm Vücud)

Kemikteki kalsiyumun (cm2 deki) miktar olarak değerlendirmesi Kemik Dansitometri cihazlarıyla yapılır. Tüm vücut ve bölgesel kemik dansitesi çok kısa zamanda ve güvenilir olarak ölçülmektedir. Eğer kemik mineral yoğunluğunda azalma varsa uygun ilaçlarla tedavi yapılır ve tedavinin başarısı yine dansitometrik incelemelerle takip edilir. Ayrıca sadece kalsiyum yoğunluğundaki azalmayı değil artışı da takip edebilmekteyiz.

Hangi durumlarda dansitometri yapılmalıdır?

  1. Menapoz sonrasında
  2. Yaygın Kemik ağrıları mevcutsa
  3. Ortopedi, protez ameliyatlarını takiben uzun süre hareketsizleşme durumunda
  4. Çok Sayıda ve sık aralıklı doğumlardan sonra
  5. Dengesiz beslenme ve güneşten uzak kalma durumlarında
  6. Cerrahi nedenlerle erken mepaoz olgularında
  7. Bagzı metobolik ve endokrin hastalıkların takibinde