{%SOLMENU%}

Multislice (32) Bilgisayaralı Tomografi

Düşük Radyasyonla Çalışan Yüksek Rezülüsyonlu, Çok Hızlı ve 2018 Model Multi Slice (32) Bilgisayarlı Tomografi
 
Cihazın en önemli özelliği çok kısa zamanda yüksek rezülüsyonlu görüntü oluştururken hastaya verdiği radyasyon dozu miktarının diğer cihazların 1/3'ü kadar olmasıdır.
Cihaz 3D, Dental CT, MPR özelliklerine sahiptir. Dicom III Comp. teknolojisi ile elde edilen yüksek rezülüsyonlu görütüler DİCOM-JPEG formatında hiçbir kayba uğramaksızın orjinal görüntülülerin CD ye aktarılarak tüm bilgisayarlarda herhangibir ek program istemeksizin incelenmesi sağlanmaktadır.
 
REVOLUTION ACT
revolution

Merkezimize kurulan yeni bilgisayarlı tomografi sistemimiz, 2017 yılında kullanıma sürülen yeni dedektörlü CT ailesinin 32 kesit segmentindeki üyesi Revolution ACT modelidir.  

CT sistemleri için kullanımda oluşan en büyük beklenti, sistemlerin imaj kalitelerini en yüksek seviyeye çekmelerine karşın ve doz oranlarını ise ters orantılı olarak düşürmeleridir. Eski ve geleneksel yöntemlerden farklı olarak teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu iki husus dedektör teknolojisi üzerinden çözümlenmektedir. Özellikle pediyatrik vakalarda önemli olan radyasyon dozları Revoution ACT de minimize edilmiştir.

multislice

Yukarıda incelemesi gerçekleştirilen Paranasal Sinus çekiminde hastanın aldığı radyasyon miktarı 0.11 mSv dir. Bu değer hiç röntgen çektirmeyen yetişkin bir insanın bir yılda doğal yollarla aldığı radyasyon miktarının neredeyse 20 de birine denk gelmektedir. Bu nedenle yapılan incelemeler hasta güvenliği açısından memnuniyet vericidir.

egerad

Revolution ACT sadece kesitsel anatomi değil aynı zamanda doku bazlı 3D görüntüleride otomatik oluşturabilme yeteniğen sahip 32 kesitli bir BT sistemidir. MPVR (yukarıdaki imaj) görüntüleme tekniği ile sadece radyoloji uzmanlarının yorumlayacağı imajlar yanında 3D operasyon veya girişimsel  işlemlerinde kolayca planlanabileceği görüntüleri siz hastalarımızın sağlığına sunmaktadır.

Revolution ACT ile zor gibi görünen anjiyografi işlemleri saniyeler içerisinde sadece koldan verilecek bir ilaç ile tamamlanabilir. Bu sayede anjiyografik görüntülerde damar darlık analizleri konforlu ve güven içerisinde saniyelerle ifade edilebilecek sürelerde tamamlanabilir.

egerad

Yukarıda Alt Ekstremite BT Anjiyografi olarak adlandırılan bacak anjiyografisinin çeşitli görüntüleme modlarındaki imajların görmektesiniz. Aynı görüntüleme yöntemi ile bir kerede hem yumuşak doku hem damar doku ve hemde kemik dokuya ait patolojiler saptanabilmektedir. Özellikle travma hastalarında bu üç dokununda aynı inceleme içerisinde değerlendirilebilir olması önemlidir.

Ortopedik ve fizik tedavi vakalarında aksiyal ve gri ton ağırlıkı imajlar yanında diğer planlarda da elde eilen imajlar hastaların daha detaylı olarak değerlendirilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Aşağıda bel bölgesi omurlarının disk herniasyonu açısından gerçekleştirilmiş görüntülerini görmektesiniz. Omur yükseklikleri , disk aralıkları, sinir çıkışlarının değerlendirilebildiği lomber bölge BT incelemesine dair imajları görebilirsiniz.

egerad

CT sistemlerinin sınıflandırmaları, ürünlerin üzerinde kullanılan dedektör teknolojileri ve yazılımlarının birbiriyle ne kadar verimli kullanabildiğine göre Kabul görmektedir.  Hizmete soktuğumuz sistemin üzerinde bulunan dedektör, gelişmiş dedektör materyali olan Clarity modelidir. Nano teknoloji ile üretilen bu dedektör, konvansiyonel dedektörlere göre, elektromanyetizasyon artefaktlarını ortadan kaldırmak üzere, elektronik aksamı açıkta kalmayacak şekilde özel bir tasarım ile üretilmiştir. Bu sayede, sınıfının en yüksek görüntü kalitesi çözünürlüğünü sağlamaktadır.

egerad

CT sistemlerinin görüntü kalitesi lp/cm cinsinden bir veri ile değerlendirilmektedir. Bu değer “lines per cm” yani “santimetere başına görüntülenebilen çizgi çifti” anlamına gelmektedir.  Bu değerin ölçülmesi için, CT sistemlerinde “tarak fantom” adı verilen bir referans materyal kullanılmaktadır.  Adından da anlaşılacağı gibi, bu material aşağıda görülen tarak yapısında imal edilmiş bir malzemedir.  Çözünürlüğü yüksek olan bir sistem, seyrekten yoğuna giden çizgi çiftlerini daha kolay görüntülemeyi sağlar.  Rakamsal olarak değerlendirmek gerekirse, Revolution ACT sistemimiz, 18 lp/cm lik çözünürlükle, bu alandaki yüksek çözünürlüğüe sahip CT sistemi konumundadır. Yani her cm üzerinde 18 adet çizgi çifti görüntüleyecek detayda rezolüsyona sahiptir. Klinik rutindeki karşılığı, görüntülemesi çok zor olan bir çok anatomik alanda görülemeyeni görülebilir kılmak anlamına gelmektedir. (Örnek: mikro fraktur kemik kırıkları, ince damar darlık analizleri, orta kulak incelemeleri vb)

egerad

Revolution ACT kendine özgü Short-Geometry dizaynına göre dizayn edilmiştir. Sistemin tüp-dedektör mesafesi daha yakın konumlandırılmıştır. Bunun sonucu olarak sistem çok daha düşük X ışını  ile çok daha düşük dozlarda çekim yapabilmektedir.

egerad

BT sistemlerinde, dedektör teknolojisi kadar dedektör genişliği de önem arz etmektedir. Yeni hizmete sunduğumuz BT sisteminin dedektör genişliği 20 mm’dir ve tüm anjio işlemlerini kısa sürelerde, yüksek kalitede gerçekleştirilebilmektedir. 20 mm’lik Revolution ACT ile 11 mm’lik dedektör genişliğine sahip diğer modeller arasından ayrışmaktadır.Bu nedenle Revolution ACT’de gerçekleşen çekim süreleri 2 kata kadar daha hızlı ve hastaya verilen kontrast madde miktarı da 2 kata kadar daha azdır.

egerad

Revolution ACT sistemi, doz optimizasyonu noktasında donanımsal ve yazılımsal olarak çok fazla özelliğe sahiptir. Bahsedilen bu özellikler detaylı bir şekilde aşağıda belirtilmiştir.
VISR (Volumetric Image Space Reconstruction): Imaj tabanlı iteratif rekonstrüksiyon algoritmasıdır. Çözünürlükten ödün vermeden artefaktların ve gürültünün azaltılmasına yardımcı olur. Bölgesel gürültü özelliklerine uyarlanması için dinamik olarak ayarlanan filtre parametreleriyle projeksiyon alanında tasarlanmış uyarlanabilir bir filtre içerir; böylelikle düzeltme işlemi miktarı, her bir projeksiyon kanalındaki x-ışını akım seviyesini baz alır. Yalnızca aşırı gürültüye ve çizgi artefaktlara neden olan kanalları seçerek düzeltmesiyle ve sinyalin gürültü seviyesine göre düzeltme derecesini değiştirmesiyle, görüntülerdeki çizgi artefaktları azaltma ve sistemin uzaysal çözünürlüğünü koruma hedeflerine aynı anda ulaşılır. Bu gelişmiş filtre, büyük beden hastaların yanı sıra, omuzlar ve pelvis gibi geniş veya yoğun anatomik nesnelerden kaynaklanan foton azlığını yönetmeye yardımcı olur. Gürültünün azalmasını sağlamak için, görüntüdeki homojenliği ve bağlanabilirliği değerlendiren akıllı bir filtre kullanılır. Bu 3D filtre beynin, tümörün ve pediatrik olguların net bir şekilde görüntülenmesi için çözünürlükten ödün vermeden gürültüyü azaltır. VISR ile tarayıcı aynı dozda %20'ye kadar daha iyi görüntü kalitesi veya %36'ya kadar doz azaltımıyla aynı görüntü kalitesini sağlar.
ODM (Organ Dose Modulation): Çekim sırasında 360 derecelik bir rotasyonda ve çekime eşzamanlı olarak, sistem tarafından göz , tiroid ve meme gibi radyasyona hassas organların korunmasını sağlayan ve tüp rotasyonunun bu organlara denk gelen tarama açılarında  X-ışınını otomatik olarak azaltan yazılım bulunmaktadır. Bu şekilde %40 varan doz azaltımı sağlanmaktadır.
Smart Dose – 3D mA modulation: Otomatik akım seçim programı ve çekim esnasında mAs değerini hasta ölçülerine göre ayarlayan ve dozu azaltan dinamik doz modülasyon protokol/programıdır.
Hareketli kolimasyon donanımı: Gereksiz radyasyonu azaltmak amacıyla X-ışınının biçimini sürekli izleyip düzelterek kullanılmayan X-ışınını helikal taramanın başında ve sonunda bloke eden programdır.
Short Geometry: Revolution ACT de, short geometry prensibi ile sistem tüp detektörü arasındaki mesafe kısaltılmıştır. Bunun sonucu olarak sistem çok daha düşük X ışını üreterek, çok daha az enerji harcayarak, çok daha düşük dozlarda yüksek imaj kalitesi elde etmektedir.

egerad

Revolution ACT sistemi yukarıda yeralan tüm doz düşürme teknikleri ile daha önce yapılması zor ve hasta güvenliği açısından tercih edilmeyen incelemeleride kullanıma sunmaktadır. İnme vakalarında beynin hangi bölümlerinin ne kadar oksijenlendiği ve kan akımının hangi bölgelerde problem teşkil ettiğin perfüzyon incelemeleri ile aydınlatılabilmektedir. Aşağıda yeralan beyin perfüzyon haritalarının renk kodlanmış halini sistem otomatik olarak sunar. İleri analiz yazılımları ile  kan akım hızı, kan hacmi, ortalama kan geçiş zamanlarını ayrı ayrı ve kantitatif olarak değerlendirilebilir.

Tüm bunların yanında özellikle diş implat uygulaması gerçekleştirilecek olan hastaların panoramik çene görüntüleri, mandibular sinirin implant uygulanacak olan kemik tavanına olan mesafesi ve her dişin sagital kesitleri değerlendirilebilir. Bu sayede tip implant (boy, genişlik vs) uygulamasının gerçekleştirileceği diş hekimi tarafından planlanabilir.

egerd